Vanlige spørsmål

Her har vi samlet noen vanlige spørsmål om elektrisk assistert sykling.

Kan jeg kjøre opp bratte bakker og mot sterk motvind på en elektrisk sykkel?
Ja. En av de viktigste fordelene med sykling på en elektrisk assistert sykkel er at den gir deg en følelse av å flate ut kupert terreng. Du øker din gjennomsnittlige hastighet i møte med motbakker og kraftig motvind. Du vil selvfølgelig fremdeles være nødt til å yte en innsats, men du skal kunne takle alt fra en 1 til 10% stigning med relativ letthet. Som en nyfrelst og entusiastisk ny bruker av elektrisk sykkel, vil du bli overrasket over hvor relativt enkelt din nye elektriske sykkel kan takle noen av de mest krevende turer.
Er en elektrisk assistert sykkel trygg?
Ja - sannsynligvis mye tryggere enn en vanlig sykkel. For eksempel: hvis du står i et travelt trafikkert veikryss med en bratt stigning mot deg - vil du nå kunne sykle ut av veikrysset på en raskere og mye mer kontrollert måte enn du gjorde tidligere på en konvensjonell sykkel. HAR DU EN HELSEPLAGE? Har du en skade eller sykdom som gjør at du trenger ekstra drahjelp? Da kan du søke NAV om å få støtte til en elsykkel (via Hjelpemiddelsentralen). Vi tilpasser uansett din sykkel.
Er ikke det å sykle en elektrisk assistert sykkel fusk?
Selvfølgelig, en vanlig sykkel vil generelt sett holde deg i bedre form, men det hele avhenger av hvor ofte – hvis i det hele tatt – den blir brukt!

Forskning gjort av Transport Research Laboratory i Storbritannia (Davis og Hartley, 1998) viste at 46% av konvensjonelle sykler kun er i bruk to ganger i uken, mens ytterligere 30% av konvensjonelle sykler kun er i bruk bare en gang i løpet av fjorten dager, eller mindre. Imidlertid viser en rapport fra Leeds University (Neil Guthrie, 2001) i en undersøkelse av elsykkelbrukere dette:

En tredjedel av de spurte brukte syklene minst en gang om dagen, og 81% brukte sine elektriske sykler minst en gang i uken. Følgelig er en elektrisk sykkel i bruk minst dobbelt så ofte som en vanlig sykkel!

Videre, å sykle en elektrisk sykkel er mer behagelig i kupert terreng og i motvind. Brukerne har mye mer glede av elsykler fordi motoren avlaster med minst halvparten av den innsats som må til for å komme seg fra A til Å. Elsykling tar brodden ut av lange distanser og slitsomme motbakker. I sum, ved at brukerne oftere bruker sin elsykkel enn de som har en konvensjonell sykkel, så blir faktisk mosjonseffekten vel så stor for disse ”late” elsyklistene.
Må jeg ha lisens/sertifikat og/eller betale en type forsikring/veiavgift for å bruke en elektrisk sykkel på offentlig vei?
Nei. I hele Europa er det ikke nødvendig med noen form for tillatelse for å bruke elektrisk sykkel. Det er ingen krav av noe slag og ingen veiavgift å bekymre seg for.
Forsikring og tyverifare
De fleste velger å registrere sykkelen i Falken sykkelregister. Forøvrig oppgir man sykkelens navn, rammenummer og verdi for å få en vanlig sykkelforsikring. Vi anbefaler å benytte en kraftig sykkellås. På de fleste elsykler kan man ta med seg displayet på styret. Alternativt kan man ta med seg batteriet (som er låst fast).